Thiệp Cưới

Quy cách in Thiệp cưới:

  • Công nghệ in: in Offset, in Kỹ Thuật Số, in Lụa,…
  • Kích thước: 9.5 x 22cm, 12 x 17cm, 15x15cm hoặc theo yêu cầu
  • Chất liệu: giấy Couche, giấy Mỹ Thuật,….
thiệp cưới
Thiệp Cưới