Menu Để Bàn

Quy cách in Menu để bàn:

  • Công nghệ in: in Kỹ Thuật Số
  • Kích thước: theo yêu cầu khách hàng
  • Chất liệu: giấy Kraft, giấy Carton, giấy Mỹ Thuật Số, Mica

 

menu để bàn
Menu Để Bàn