Lịch Để Bàn Độc Quyền

Quy cách in lịch để bàn độc quyền

  • Công nghệ in: in Offset
  • Kích thước: 19x22cm, 15x24cm, 14x27cm…và theo yêu cầu
  • Chất liệu: giấy Couche, giấy mỹ thuật,…
  • Gia công: cắt, xét, đóng cuốn…
lịch để bàn độc quyền
Lịch Để Bàn Độc Quyền