Bookmark

Quy cách in Bookmark:

  • Công nghệ in: in Kỹ Thuật Số, in Offset
  • Kích thước: 15 x 5 cm, 14 x 3.5 cm, 16 x 4 cm,….
  • Chất liệu: giấy Couche, giấy Mỹ Thuật, giấy nhựa,…
bookmark
Bookmark