Bìa Đựng Hồ Sơ 1 Tay Gấp

Quy cách in bìa đựng hồ sơ 1 tay gấp:

  • Công nghệ in bìa đựng hồ sơ 1 tay gấp: In Offset
  • Kích thước: 22x31cm – tay gấp 7cm.
  • Loại giấy: giấy C250 gsm, c300gsm, Bristol 300gsm
  • Thời gian in thành phẩm bìa đựng hồ sơ 1 tay gấp: từ 3 đến 5 ngày từ khi duyệt file
bìa đựng hồ sơ 1 tay gấp
Bìa Đựng Hồ Sơ 1 Tay Gấp